Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Katedra tělesné výchovy a sportu

Tradice Katedry tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích sahají až do počátku 50. let 20. stol., kdy byla na tehdejší českobudějovické pobočce Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze založena Katedra tělesné výchovy (KTV). Oficiálně byla ustanovena k 1. říjnu 1952. Dnes představuje Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (KTVS PF JU) na úrovni České republiky významný a všeobecně uznávaný článek vzdělávání tělovýchovných odborníků s dnes více jak šedesáti pětiletou kontinuální činností, s širokou škálou akreditací, s vysokými výkony v oblasti oborové i výběrové tělesné výchovy a v našich podmínkách i s velmi dobrým materiálním zabezpečením. V současné době má akreditováno oborové studium učitelství tělesné výchovy pro střední školy (strukturované magisterské), oborové studium učitelství tělesné výchovy pro základní školy (strukturované magisterské), jednooborové neučitelské bakalářské studium tělesné výchovy a sportu, a od školního roku 2016/2017 i na něj navazující jednooborové studium učitelství tělesné výchovy pro střední školy. Dále KTVS zajišťuje tělovýchovnou část magisterského studia učitelství pro první stupeň ZŠ a bakalářského studia učitelství pro MŠ. Od školního roku 2008/2009 byla KTVS rozhodnutím tehdejšího rektora JU pověřena zajištěním výběrové tělesné výchovy na celé Jihočeské univerzitě. Katedra také vyvíjí významnou školicí činnost prostřednictvím svých tzv. akreditovaných zařízení kdy má právo udělovat kvalifikace pro odborné působení v tělovýchovném, sportovním a pohybově rekreačním procesu studentům JU, pedagogickým pracovníkům škol a dalším zájemcům z řad veřejnosti.

 

webové stránky katedry