Média pod lupou

Zvyšování mediální gramotnosti v ČR aneb Média pod lupou

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity ve spolupráci s Katedrou mediálních studií na Metropolitní univerzitě Praha realizují projekt „Zvyšování mediální gramotnosti v ČR“ aneb média pod lupou, který je určen všem zájemcům z řad veřejnosti.

Smyslem projektu je zvýšení mediální gramotnosti u široké veřejnosti ve vybraných regionech ČR (Plzeň, Liberec, Hradec Králové a České Budějovice) a tím i zvýšení úrovně kritického a racionálního užívání médií a zároveň ochrany před riziky, která užívání tradičních i nových médií přináší. Projekt Zvyšování mediální gramotnosti v ČR pomůže účastníkům (počet není omezen) zorientovat se na poli médií, rozpoznat manipulativní techniky na internetu a v reklamě obecně. Vše o tomto projektu se dozvíte na www.mediapodlupou.cz.

E-learning s certifikátem v hodnotě 3 kreditů

Pro všechny zájemce nabízíme možnost bezplatného e-learningové vzdělávání. Dozvíte se více o médiích z pohodlí Vašeho domova a na základě šesti on-line splněných zkoušek získáte zdarma certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Tento certifikát je v praxi využitelný v rámci jakékoliv vysoké školy v ČR a má hodnotu tří kreditů v rámci programu celoživotního vzdělávání. Více o e-learningu zde: http://www.mediapodlupou.cz/e-learning

Semináře a workshopy zdarma

Rádi bychom Vám prostřednictvím projektu nabídli semináře a praktické workshopy, jejichž cílem je seznámit účastníky blíže se světem médií a s jeho možnými nástrahami. Všechny akce konané v rámci tohoto projektu jsou samozřejmě pro širokou veřejnost zdarma a zúčastnit se může kdokoliv, kdo má zájem o rozšíření vzdělání.

Celkem 4 semináře a 8 workshopů se uskuteční na čtyřech místech ČR (Hradec Králové, Liberec, Plzeň a České Budějovice). Každý z účastníků semináře získá osvědčení, že příslušný seminář absolvoval. Prosíme o registraci a přihlášení na semináře a workshopy zde: http://www.mediapodlupou.cz/registrovat

Plzeň

Seminář „Nebojte se internetu“ – 7. 3. 2013
Workshop „Umění číst mezi řádky“ – 11. 4. 2013
Workshop „Jak na média v regionu“ – 16. 5. 2013

Hradec Králové

Seminář „Jak rozumět zpravodajství a reklamě“ – 28. 2. 2013
Workshop „Jak na média v regionu“ – 25. 4. 2013
Workshop „Komunikovat s médii úspěšně“ – 23. 5. 2013

Liberec

Seminář „Co s námi dělají média“ – 14. 3. 2013
Workshop „Cesta do médií pro sektor veřejné služby a NNO“ – 18. 4. 2013
Workshop „Umění číst mezi řádky“ – 15. 5. 2013

České Budějovice

Seminář „Od knihtisku k internetu (Dějiny médií)“ – 20. 3. 2013
Workshop „Komunikovat s médii úspěšně“ – 17. 4. 2013
Workshop „Cesta do médií pro sektor veřejné služby a NNO“ -22. 5. 2013

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/37.0112
Název projektu: Zvyšování mediální gramotnosti v ČR
Prioritní osa: 7.3 – Další vzdělávání
Datum zahájení realizace projektu: 1. srpna 2012
Datum ukončení realizace projektu: 31. října 2013
Zdroje financování: 85% Evropský sociální fond
15% Státní rozpočet ČR
Žadatel projektu: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Partner projektu: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity