Státní závěrečné zkoušky

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Základním dokumentem pro státní závěrečné zkoušky je Směrnice vedoucí katedry společenských věd č. 1/2017 [download]. Obsahuje informace o průběhu zkoušek, tématické okruhy pro jednotlivé studijní obory, i pokyny k vypracování kvalifikačních prací

• TEMATICKÉ OKRUHY K MAGISTERSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE (KSV/QZMX) PRO STUDIJNÍ OBOR Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol [download]
————————————————-
• TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE (KSV/QZBX) PRO STUDIJNÍ OBOR Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání [download]