Témata bakalářských prací

prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

 1. Sociální hnutí a protest
 2. Protest a politické strany
 3. Politické chování: současné trendy a problémy
 4. Postkomunistické transformace, politický konflikt a nástup populismu
 5. Nová média, subkultury a politika

PhDr. Vladimír Hanáček, Ph.D.

 1. Volební systémy a jejich efekt
 2. Případová studie českého stranického systému
 3. Aktivní občanská společnost – případ vybrané jihočeské obce
 4. Hranice demokracie – spor o povahu režimu

PhDr. Pavel Hejtman, CSc.

 1. Konzumerismus jako pedagogický problém - vybrané aspekty
 2. Využití videa a obrazových prvků v ekonomických tématech při výuce na ZŠ v RVP
 3. Interaktivní výukové materiály pro ekonomii – koncept, zpracování, aktualizace (zadáno)

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D.

 1. Proměny a trendy extremistické politické scény v ČR
 2. „Scénáře budoucnosti“ v mezinárodních vztazích
 3. Demokracie a její reflexe ve světě islámu
 4. Přímá demokracie - koncept a kritika
 5. Formy populismu ve východní Evropě

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.

 1. Mediální výchova v mimoškolních výchovných a vzdělávacích institucích
 2. Mediální výchova jako téma pro dětské univerzity (nebo pro univerzity třetího věku)
 3. Historie školy v naší obci/ v našem městě (výběr obce/města dle zájmu studenta)

Mgr. Jan Staněk, Ph.D.

 1. Filosofie výchovy (paideia a humanitas)
 2. Montaigne jako teoretik výchovy
 3. Filosofie a autobiografie (Augustin, Descartes, Rousseau)
 4. Novověká recepce Aristotelovy nauky o areté

Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

 1. Mcdonaldizace společnosti. Kritická reflexe teorie George Ritzera
 2. Digitální panika: přinášejí digitální média zkázu?
 3. Média pro děti a dospívající - etnografická studie
 4. Medienpädagogen: profily německých mediálních pedagogů
 5. Švédská rodinná politika
 6. Vlastní téma z oblasti sociologie a mediální komunikace