Dokumenty

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

JAK MÁ VYPADAT VNITŘNÍ TITULNÍ STRANA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ [download]
1. Logo je třeba použít POUZE NA TITULNÍ STRANU! Logo, protože je umístěné v záhlaví, se při psaní objevuje automaticky i na dalších stranách, tam ale být NEMÁ!
2. Logo má být pokud možno barevné.
3. Pokud student nemá písmo Calibri, má použít nějaké podobné písmo.

• Užívání symbolů JU na diplomových pracích: Neužívejte znak (pečeť) Jihočeské univerzity na bakalářských, magisterských a inženýrských pracích. Toto časté užívání znaku JU odporuje vnitřní normě JU pro užívání symbolů JU.