Vybrané publikace členů katedry

S. Holubec. Nešťastná revolucionářka. Myšlenkový svět a každodennost Luisy Landové-Štychové (1885–1969). Nakladatelství Lidové noviny, 2022.

 

 

W. Borodziej, S. Holubec and J. von Puttkamer, eds. The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century. Volume 1: Challenges of Modernity. Routledge, 2020.

 

 

J. von Puttkamer, W. Borodziej and S. Holubec, eds. From Revolution to Uncertainty: The Year 1990 in Central and Eastern Europe. Routledge, 2019.

 

 

R. Míčka. Global governance? Historické, politické a teologické perspektivy světového řádu. Barrister & Principal, 2019.

 

 

H. Pavličíková. František Mareš. Od fyziologie k filosofii. Epocha, 2018.

 

 

A. Mrozik and S. Holubec, eds. Historical Memory of Central and East European Communism. Routledge, 2018.

 

 

S. Murad, P. Kalousová, P. Štern, P. Hanuš. Diverzita a pracovní trh ve 21. století. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 2018.

 

 

P. Hejtman, H. Pavličíková, eds. Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k občanství. Jihočeská univerzita, 2014.

 

 

J. Staněk. Diletantismus a umění života: Od Montaigne k Bourgetovi. Host, 2013.

 

 

J. Jirák, H. Pavličíková a kol. Média pod lupou. Mediální výchova jako téma celoživotního vzdělávání. Powerprint, 2013.

 

 

H. Pavličíková, M. Šebeš, M. Šimůnek, eds. Mediální pedagogika: média a komunikace v teorii a učitelské praxi. Jihočeská univerzita, 2009.