Přijímací zkoušky

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ (SVs)

Písemná přijímací zkouška má podobu testu, který obsahuje 50 otázek se čtyřmi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je hodnocena dvěma body – celkem je tedy v testu možné získat 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu dosažených bodů.

Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou znalosti z filozofie a etiky, českých a světových dějin XX. století, sociologie, politologie a ekonomie a všeobecného aktuálního společenského, politického a kulturního přehledu. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 40 bodů ze 100 možných.

Pokud se uchazeč současně hlásí na bakalářský studijní program Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, absolvuje pouze jeden písemný přijímací test, jehož výsledky se mu budou počítat do obou specializací.

 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (ZSma/ZSmi)

Písemná přijímací zkouška. Má podobu testu, který obsahuje 50 otázek se čtyřmi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je hodnocena dvěma body – celkem je tedy v testu možné získat 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu dosažených bodů.

Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou znalosti z filozofie a etiky, českých a světových dějin XX. století, sociologie, politologie a ekonomie a všeobecného aktuálního společenského, politického a kulturního přehledu. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 50 bodů ze 100 možných.

Pokud se uchazeč současně hlásí na bakalářské studium specializace Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, absolvuje pouze jeden písemný přijímací test, jehož výsledky se mu budou počítat do obou oborů.

 

Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací výchova k občanství (SVsn)

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který obsahuje 50 otázek se čtyřmi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je hodnocena dvěma body – celkem je tedy v testu možné získat 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu dosažených bodů.

Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou hluboké znalosti z filosofie, ekonomie, sociologie, politologie, českých a světových dějin XX. století, včetně základní orientace v současných českých i světových společensko-politických a kulturních událostech. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 50 bodů ze 100 možných.

Pokud se uchazeč současně hlásí na navazující magisterské studium Učitelství pro střední školy – specializace Základy společenských věd, absolvuje pouze jeden písemný přijímací test, jehož výsledky se mu budou počítat do obou oborů.

 

Učitelství pro střední školy – specializace Základy společenských věd (ZSVsn)

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který obsahuje 50 otázek se čtyřmi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je hodnocena dvěma body – celkem je tedy v testu možné získat 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu dosažených bodů.

Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou hluboké znalosti z filosofie, ekonomie, sociologie, politologie, českých a světových dějin XX. století, včetně základní orientace v současných českých i světových společensko-politických a kulturních událostech. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 60 bodů ze 100 možných.

Pokud se uchazeč současně hlásí na navazující magisterské studium Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací výchova k občanství, absolvuje pouze jeden písemný přijímací test, jehož výsledky se mu budou počítat do obou oborů.

 

Ukázky otázek z přijímacích testů