Témata diplomových prací

prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

 1. Sociální hnutí a protest
 2. Protest a politické strany
 3. Politické chování: současné trendy a problémy
 4. Postkomunistické transformace, politický konflikt a nástup populismu
 5. Nová média, subkultury a politika

PhDr. Vladimír Hanáček, Ph.D.

 1. Volby a volební systémy jako téma výchovy k občanství a ZSV
 2. Politické stranictví jako téma výchovy k občanství a ZSV
 3. Aktivní občanská společnost jako téma výchovy k občanství a ZSV
 4. Hranice demokracie a povaha režimu jako výzva ve výuce k občanství a ZSV

PhDr. Pavel Hejtman, CSc.

 1. Překvapující přístup? David Harvey a jeho pojetí ekonomie – alternativní směry ekonomického myšlení (zejména vhodné pro kombinaci se Ze)
 2. Jak seznamovat s aktuálními ekonomicko-sociálními problémy ve výuce základů společenských věd – vybraná témata
 3. Využití videa a obrazových prvků v ekonomických tématech při výuce základů společenských věd
 4. Významné osobnosti ekonomického myšlení a jejich odkaz – dle vlastního výběru (zdroje zejména v angl. jazyce)
 5. Stanislava Kučerová a význam jejího přínosu pro výuku a vzdělávání v oblasti učitelství společenských věd
 6. Problém zvaný „Automobil“ – základní koncept otázky a její pedagogizace na úrovni ZŠ

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D.

 1. Metodologie „měření kvality demokracie“ a její uplatnění ve výuce ZSV
 2. Reflexe migrace z pohledu světových náboženství a její uplatnění ve výuce ZSV
 3. Fenomén „postpravdivosti“ v současných debatách a politice jako výzva pro výuku ZSV
 4. Konspirační teorie a jejich reflexe jako výzva pro výuku ZSV

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.

 1. Problematika ochrany životního prostředí v hodinách výchovy k občanství
 2. Výuka filosofie na gymnáziu - náměty na zpestření výukových jednotek
 3. Jak učit o fake news?

Mgr. Jan Staněk, Ph.D.

 1. Filosofie a poesie
 2. Filosofie a rétorika
 3. Filosofie a umění života
 4. Dějiny výchovných ideálů

Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

 1. Zpravodajská média a učitelé OV/ZSV
 2. Sociologická témata ve výuce na gymnáziích
 3. Výuka občanské výchovy a společenských věd na německých gymnáziích: analýza učebnic
 4. Vlastní téma z oblasti sociologie (se zaměřením na didaktické aspekty) a mediální výchovy