Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Ekonomické oddělení

Ing. Patricie Velikovská - vedoucí oddělení
te.: 387 773 031
e-mail: pvelikovska@pf.jcu.cz

Alena Dvořáková
tel.: 387 773 030
e-mail: advo@pf.jcu.cz

Veronika Moravcová, DiS.
tel.: 387 773 068
e-mail: vmoravcova@pf.jcu.cz

 

Pokladna

Veronika Hlavicová, DiS.
telefon: 387 773 028
e-mail: vhlavicova@pf.jcu.cz

 

Informace ke zpracovávání cestovních příkazů (formuláře CP)