Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Nastavení autentizace pro odchozí poštu

 

Doporučené nastavení poštovních klientů pro studenty i zaměstnance Pedagogické fakulty JU

 

Název serveru: smtp.pf.jcu.cz (lze zvolit i jiný název)

Adresa serveru: smtp.pf.jcu.cz

Zabezpečení spojení: SSL/TLS

Port: 465 (měl by se doplnit automaticky)

Způsob autentizace: Heslo, zabezpečený přenos

Uživatelské jméno: Vaše uživatelské jméno (část emailu před @)

 

Heslo pro odesílání je shodné s heslem pro příjem pošty.