Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF AS - zápis ze zasedání 19. 10. 2004

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 19. 10. 2004

Přítomno: 16 členů

Omluven: 1 člen

Hosté: děkan PF JU prof. Papáček

  1. Zahájení.

  2. Pan děkan poděkoval členům AS za spolupráci a aktivní přístup při řešení problémů.

  3. Informace:

    • KI požádala o schválení nových akreditačních materiálů - bude zasláno e-mailem a hlasováno "per rolam" nebo bude postoupeno novému AS.
    • Nový Volební řád do AS PF JU byl AS JU zamítnut - právní posudek na tento materiál je nejednoznačný. Bude na novém AS PF JU, jak s tímto dokumentem naloží.
  4. Byly provedeny drobné změny v předloženém návrhu a poté byla schválena Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do AS PF JU včetně složení volební komise.

  5. Akademický senát PF JU vyhlašuje volby do AS PF JU na příští funkční období, viz "Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do AS PF JU".

 

Zapsal: Dr. J. Tesař

Zápis ověřila: Mgr. H. Binterová, předsedkyně AS PF JU