Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF AS - zápis ze zasedání 1. 12. 2016

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 1. 12. 2016

 

Přítomni (bez titulů): Dvořák, Petrášková, Vácha, Ditrich, Hašek, Kříž, Nosková, Šimandl, Bago, Schuster, Malátová, Pecka, Volf, Židoň, Poul, Jirman, Čelikovský, Burianová, Vandělíková

Omluveni (bez titulů): Pexa, Matoušek

 

 

1. Předseda volební komise Dr. Šerý předal nově zvoleným členům AS PF JU osvědčení o zvolení

 

2. Volba předsedy AS PF JU

- předseda volební komise představil členům AS PF JU volební řád

- ustanoveni skrutátoři volební komise (Dr. Kříž, Volf)

- navrženi dva kandidáti

    - 1. Dr. Petrášková

    - 2. Dr. Bago

- výsledky volby

    - 11 hlasů Dr. Petrášková

    - 6 hlasů Dr. Bago

    - 2 členové se zdrželi hlasování

Předsedkyní AS PF JU byla zvolena Dr. Petrášková.

 

3. Volba místopředsedů AS PF JU

- ustanoveni skrutátoři volební komise (Dr. Kříž, Židoň)

Volba místopředsedy ze zaměstnaneckou komoru

- navržení kandidáti do 1. kola volby

    - 1. Dr. Dvořák

    - 2. Dr. Bago

- výsledky volby

    - 8 hlasů Dr. Dvořák

    - 2 hlasy Dr. Bago

    - 2 členové se zdrželi hlasování

Místopředsedou za zaměstnaneckou komoru byl zvolen Dr. Dvořák

 

Volba místopředsedy za studentskou komoru

- navržení kandidáti do 1. kola volby

    - 1. Volf

    - 2. Čelikovský

- výsledky 1. kola volby

    - 3 hlasy Čelikovský

    - 2 hlasy Volf

    - 2 členové se zdrželi hlasování

- místopředseda za studentskou komoru nebyl v 1. kole zvolen

 

- druhé kolo volby

    - 3 hlasy Čelikovský

    - 2 hlasy Volf

    - 2 členové se zdrželi hlasování

Místopředsedou za studentskou komoru byl zvolen kolega Čelikovský

 

4. Volba zapisovatele AS PF JU

- navržena Dr. Nosková

- výsledky volby

    - 18 členů pro

    - 1 člen se zdržel hlasování

Zapisovatelkou pro nadcházející období byla zvolena Dr. Nosková

 

5. Děkan PF JU přivítal nové členy AS PF JU

 

6. Nadcházející setkání AS PF JU se uskuteční 3. 1. 2017 od 14.00 hod.

 

 

Zápis provedl Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
předsedkyně AS PF JU