Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Den kateder 9. 5. 2018

Vážení studenti a studentky,

na 9. května 2018 pro vás jednotlivé katedry připravily tzv. Den kateder. Výuka bude tento den realizována podle zvláštního rozvrhu a programu, který pro vás katedry připravily.

Cílem Dne kateder je představit vám obory, které studujete, a učitele, které ve výuce potkáváte, z jiného pohledu. Budete tak mít příležitost seznámit se s novými tématy, diskutovat s vyučujícími a prožít společný čas. Program jednotlivých kateder si můžete vyhledat pod názvem katedry, kde se vám otevře nabídka aktivit s uvedením místa a času konání a garanta akce. Jednotlivé aktivity nahrazují běžnou výuku, tedy o kontrole účasti rozhodují garanti jednotlivých částí programu.

Doufám, že podobně jako v předešlých letech tuto změnu uvítáte a do programu se aktivně zapojíte.

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

 

Studentská inovace praxe - SIP 7

 

Program jednotlivých kateder: