Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Zvídavý Zvěd… aneb věda není nuda II.

Zvídavý Zvěd… aneb věda není nuda II.

 

Týdenní příměstský tábor Zvídavý Zvěd… aneb věda není nuda II. se zaměřením na badatelsky orientované vyučování přírodovědných oborů

V návaznosti na úspěšný letní běh příměstského tábora Zvídavý zVěd… aneb věda není nuda, realizovala katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích v rámci projektu scienceZOOM2 jarní pokračování této vydařené aktivity. .

 

25 malých zvídavých vědců se zúčastnilo příměstského tábora PF JU zaměřeného na badatelsky orientované vyučování (BOV) přírodovědných a technických oborů

(projekt scienceZOOM2)

Ve dnech 16. 2. až 20. 2. 2015 proběhl v rámci realizace projektu scienceZOOM2, který je zaměřen na popularizaci VaV přírodovědných a technických oborů, druhý příměstský tábor PF JU v Českých Budějovicích. Celkem 25 žáků ZŠ/SŠ se na jeden týden proměnilo ve vědecké pracovníky, "malé zvídavé vědce", bádající v oblastech zeměpisu, hudební vědy, biologie, biogeografie, astronomie, fyziky a technické výchovy.

Příměstský tábor byl zacílen na implementaci metodických postupů badatelsky orientovaného vyučování přírodovědných a technických oborů. Badatelsky orientované vyučování představuje moderní vzdělávací směr, jehož aplikace v hodinách přírodovědně zaměřených předmětů umožňuje jednak zvýšení motivace a zájmu žáků o probírané učivo a zároveň rozvoj jejich kritického myšlení, kreativity a schopnosti řešit problémy.

Program příměstského tábora byl koncipován tak, aby zahrnoval co nejširší spektrum aktivit v reálném prostředí a za použití vědeckých postupů simulujících skutečnou vědeckou práci.

 

 

První den příměstského tábora byl věnován BOV zeměpisu/geografie a hudebním vědám. Malí vědci se poutavou badatelskou formou dozvěděli nejčastější příčiny požáru. Zodpověděli si na otázky: Jak požár vzniká?, Jak a čím se mají hasit různé hořlavé materiály?, Jak zjistit intenzitu požáru za dveřmi a zda vstupovat do místnosti, kde hoří?, Jak si správně zavolat pomoc v případě požáru?, S jakými typy požárních poplachů se můžeme setkat? ad. Zároveň si vyzkoušeli práci hasičů a udělali si přehled o jejich pracovních povinnostech. Závěrem, při práci s mapou, hovořili o geografickém rozložení výskytu nejrozsáhlejších požárů, o jejich příčinách apod.

Pomocí herních aktivit si malí vědci vyzkoušeli poskytování první pomoci, evakuaci zraněných osob v prostorách s minimální či žádnou viditelností a telefonické přivolání pomoci při dopravní nehodě. Tyto aktivity se u "malých badatelů" setkaly s velkým nadšením a zapálením pro hru. Své znalosti si děti v závěru aktivity ověřily při hraní "hasičského" AZ kvizu.

Odpoledne se všichni účastníci proměnili v africké tanečníky a v rámci hudebně-geografické aktivity s názvem "Africké vibrace" se vydali na naučnou cestu za africkými zvuky a všudypřítomným rytmem. Vyzkoušeli si zpívat africké kmenové písně a tance či si založili vlastní africkou kapelu, jejíž hudebníci jsou schopni hrát na jakékoliv nástroje, části domácího vybavení či odpadky :)

Druhý den se malí vědci vrátili zpět z Afriky do prostor PF JU v Českých Budějovicích. Zde si pro ně pracovníci Katedry aplikované fyziky a techniky PF JU připravili řadu zábavných chemických a fyzikálních pokusů a experimentů a dalších aktivit. Malí vědci si v dílnách, v nichž se vyučuje technická výchova, vyrobili vlastní funkční dřevěnou hračku. Dále je čekala exkurze do dřevodílny a kovodílny, kde na vlastní oči viděli, jak se zpracovává dřevo a kovy. Děti si mohly vyzkoušet práci soustružníka, obráběče kovů a zjišťovat odolnost kovů. V odpoledním bloku byly děti zapojeny do řady vtipných fyzikálních pokusů a na vlastní kůži si mohly například vyzkoušet, jak jsou na tom se svou fyzickou zdatností (práce se setrvačníkem, měření fyzické síly apod.) a vyrobily si vlastní kelímkový telefon. Své motorické dovednosti si otestovaly během hry na stavitele s využitím stavebnice Merkur. Nejvíce malé vědce nadchly vlastnosti tekutého dusíku, který během chvíle dokáže cokoliv zmrazit. Malí vědci si tak například vyrobili vlastní dusíkovou bombu, zmrazili veškeré dostupné ovoce a málem i některé své kamarády :)

Třetí den příměstského tábora děti strávily v Hvězdárně a planetáriu České Budějovice. Zde byly seznámeny se zajímavostmi z letní a zimní hvězdné oblohy a naučily se hravou formou poznávat vybraná souhvězdí. V kopuli Hvězdárny a planetária si malí vědci přiblížili práci astronoma při pozorování oblohy a sami mohli pomocí dalekohledu zkoumat Slunce a jeho pohyby. Do povolání astronauta se přenesli během interaktivního dokumentu přibližujícího život a vědeckou práci astronautů ve vesmíru. V závěru programu se dozvěděli informace o vzniku komet a jejich pohybu ve Vesmíru a sami si "uvařili" kometu.

Předposlední den tábora začal geografickými hrami a proběhly soutěže na zapamatování a cvičení si paměti skrze Kimovu hru. Odpolední program pokračoval v ZOO Ohrada (Hluboká nad Vltavou). Na děti čekala terénní aktivita v areálu ZOO, kde musely najít obydlí vybraných zvířat a zjistit, kde daná zvířata žijí, čím se krmí a jaké jsou jejich specifické znaky. Poté se děti proměnily v ošetřovatele a krmiče medvěda plavého. V jeho výběhu připravily "medvědí" laskominky (med, rozinky, jogurt, moučné červíky aj.), které ukryly na rozličná místa (pod kámen, na větve stromů, pod trs trávy…) a poté čekaly, zda medvěd jejich úkryty objeví. Odpoledne na děti čekali jejich hadí kamarádi v podobě krajty, užovky a korálovky, s nimiž se mohly blíže seznámit v rámci výukového programu přibližujícího život plazů. V rámci "plazího" programu si děti vyzkoušely i práci krmiče hadů.

Poslední den tábora probíhal na Výukové fakultní zahradě Katedry biologie PF JU a na výstavě Návrat dinosaurů na Výstavišti v Českých Budějovicích. V poměrně mrazivém ránu si "malí badatelé" vyzkoušeli, že práce vědců v terénu není vždy snadná a příjemná. V dopoledním programu v parku Stromovka se dozvěděli, jak a v jakých úkrytech živočichové přezimují, a následně se pokusili některé z nich nalézt. Následně děti navštívily výstavu Návrat dinosaurů, při které se dozvěděly mnoho zajímavostí z dinosauřího života. Odpoledne děti hledaly tajemné zvířecí stopy a následné si tito malí "stopaři" vytvářeli jejich vlastní odlitky. Závěr tábora byl věnován zajímavostem ze světa českých druhů ryb, včetně vlastního výlovu.

Připravený badatelský program se setkal s obrovským pozitivním ohlasem, a to jak z řad cílové skupiny, tak z řad rodičů, zaměstnanců zapojených kateder PF JU a v neposlední řadě i od vedení PF JU v Českých Budějovicích.

Napsali: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák

 

Realizační tým příměstského tábora:

Katedra geografie PF JU:
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. (koordinátor PT)
Mgr. Jan Dvořák
Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU:
doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
PaedDr. Alena Poláchová, Ph.D.
PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D.
Mgr. Vít Bednář
Mgr. Vladimír Vochozka
Pavel Čejka
Katedra biologie PF JU:
Mgr. Zbyněk Vácha
RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D.
Hvězdárna a planetárium v ČB:
Ing. Bc. Miloš Tichý
Ing. Petra Stolbenková
Vladimír Adámek
ZOO Ohrada Hluboká n. Vltavou:
Ing. Vladimír Pokorný
Mgr. Michaela Jerhotová
RNDr. Roman Kössl
Bc. Jana Bicanová
Kreativní manažeři projektu za PF JU:
Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.
Mgr. Jan Dvořák
Studenti KGE PF JU:
Bc. Pavel Horejš
Bc. Michaela Jelínková
Bc. Štěpán Klučka
Bc. Petra Komárková
Bc. Marie Procházková