Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Průvodce prváka

 

Struktura fakulty

Vedení fakulty

Ve vedení fakulty stojí děkan, který se volí na funkční období 4 let. Děkan si vybírá členy svého kolegia – proděkany. Každý proděkan má na starost jednotlivé vymezené oblasti. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana.

Děkanka

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

J212

(+420) 387 773 021

dekan@pf.jcu.cz

Proděkani

proděkan pro vnitřní organizaci a rozvoj
zástupce děkanky

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

J203

(+420) 387 773 058

prodekan_rozvoj@pf.jcu.cz

 

proděkanka pro studium a studentské praxe

PhDr. Renata Malátová, Ph.D.

J205

(+420) 387 773 090

prodekan_stud@pf.jcu.cz

 

proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

J206

(+420) 387 773 018

prodekan_veda@pf.jcu.cz

 

proděkan pro akreditace a spolupráci s praxí

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

J206

(+420) 387 773 049

prodekan_akre@pf.jcu.cz

 

proděkanka pro zahraniční vztahy

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.

TL305

(+420) 387 773 205

(+420) 387 773 076

prodekan_zahr@pf.jcu.cz

 

 

Studijní oddělení

vedoucí studijního oddělení

Mgr. Zuzana Svobodová

J156

(+420) 387 773 042

svoboz@pf.jcu.cz

 

studijní referentky (prezenční/kombinovaná forma studia)

Věra Dariusová

J159

(+420) 387 773 040

darius@pf.jcu.cz

 

Petra Opekarová

J158

(+420) 387 773 128

opekarova@pf.jcu.cz

 

Zuzana Petrová

J157

(+420) 387 773 043

zpetrova@pf.jcu.cz

 

správa IS STAG a stipendií

Petr Vejskrab

J106

(+420) 387 773 118

pvejskrab@pf.jcu.cz

 

 

Akademický senát

Členové akademického senátu jsou volenými zástupci akademické obce (volí je studenti a akademičtí pracovníci). Akademický senát je složený se zástupců z řad akademických pracovníků a studentů PF JU. Akademický senát má dvacet jedna členů, z toho čtrnáct členů je z řad akademických pracovníků PF JU a sedm členů tvoří studenti PF JU. Funkční období je tříleté.

Na vybraného zástupce v AS se můžeš se žádostí, která by měla být v senátu projednána, kdykoliv obrátit, rovněž se můžeš zúčastnit jednání AS, které je veřejné a jeho termín vždy najdeš na webu.

Kontakty na jednotlivé členy, dokumenty a zápisy z jednání najdeš na webu:

https://www.pf.jcu.cz/structure/senate/