Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Lingua viva 12

Lingua viva 12

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVÁ
Slovo úvodem
5
   
STUDIE - ANGLICKÝ JAZYK  
ADÉLA BAHENSKÁ (CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE)
LEGAL TRANSLATION EXPERIMENT
9
LUCIE BETÁKOVÁ, KATEŘINA DVOŘÁKOVÁ (UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN CESKE BUDEJOVICE)
TEACHING ENGLISH TO LEARNERS WITH LIMITED ACCESS TO FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION
17
PETR DVOŘÁK (UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA)
SCHNEIDER'S PSYCHOLOGY OF STEREOTYPING AS A HELPING TOOL IN FULFILLING SOME OF THE OBJECTIVES OF THE FRAMEWORK EDUCATION PROGRAMME
26
ĽUBOMÍRA MORAVCOVÁ, ANDREA HOLÚBEKOVÁ (SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA)
ROLE OF UNIVERSITIES IN INCREASING FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS
35
DAVID WEBER (MASARYK UNIVERSITY)
SLOVAGLISH AND THE LINGUA FRANCA CORE
40
   
STUDIE - FRANCOUZSKÝ JAZYK  
JANA VLČKOVÁ-MEJVALDOVÁ1, MARIE DOHALSKÁ2 (1INSTITUT DE PHOTONIQUE ET D'ELECTRONIQUE, ACADEMIE DES SCIENCES DE LA REPUBLIQUE TCHÈQUE, 2FACULTE DE PEDAGOGIE, UNIVERSITE CHARLES DE PRAGUE)
DEUX EN UN OU UN AUTEUR ET SES DEUX APPROCHES DE LA PHONETIQUE DU FRANCAIS
47
HANA KYLOUŠKOVÁ (UNIVERSITÉ MASARYK)
COMPRENDRE ET INTERPRÉTER LE TEXTE LITTÉRAIRE EN CLASSE DE LANGUE - RÉSULTATS D'UNE RECHERCHE
57
   
STUDIE - NĚMECKÝ JAZYK  
JAROSLAVA VONDRÁŠKOVÁ (SUDBÖHMISCHE UNIVERSITÄT)
SIND NATIONALE SPRACHDUBLETTEN IN DER FACHSPRACHE DER BANKANGESTELLTEN ERWÜNSCHT?
68
   
RECENZE - INFORMACE - ZPRÁVY  
LIČKO, R.: HOMOLOVÁ, E. (ed.): TEÓRIA A PRAX PRÍPRAVY UČITEĽOV ANGLICKÉHO JAZYKA 8. UMB Banská Bystrica, 2010 77
NOSKOVÁ, M.: POKRIVČÁKOVÁ, S. a kol.: CUDZIE JAZYKY A KULTÚRY V MODERNEJ ŠKOLE. PedF Masarykova univerzita, Brno 2009 79
NOSKOVÁ, M.: POKRIVČÁKOVÁ, S. a kol.: INOVÁCIE A TRENDY VO VYUČOVANÍ CUDZÍCH JAZYKOV U ŽIAKOV MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Nitra 2008 80
ZBUDILOVÁ, H.: PAVEL, T.: ROMÁN: MORÁLKA A SVOBODA. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2009 82