Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Studijní oddělení – sdělení 5/ AR 2021/22

Sdělení studijního oddělení
č. 5/ AR 2021/22

Organizace zápisu do letního semestru akademického roku 2021/2022

 

Při zápisu se řiďte

  1. Opatřením děkana č. 7/2017 (Čl. 3) – viz https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2017/od17-07.php
  2. Opatřením děkana č. 1/2015 ke studentskému hodnocení výuky – !každý student je povinen zúčastnit se studentského hodnocení výuky! – viz https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2016/od15-01.php

 

Zápis proběhne ve dvou krocích – termínech:

  • 10. 1. (od 8.00 hod.) – 21. 1. (do 23.59 hod.) 2022
    zápis (ve Stagu „předzápis“) všech předmětů, rozvrhovaných i nerozvrhovaných
  • 6. 2. (od 8.00 hod.) – 13. 2. (do 23.59 hod.) 2022
    upřesňující zápis – potvrzení zápisu předmětů zapsaných v zápisu na rozvrhové akce

V těchto dvou termínech probíhá zápis na celé JU a v této době můžete zapisovat předměty ostatních fakult.

V případě nedostačující kapacity předmětu se obraťte na garantující katedru.
V případě ostatních problémů se zápisem se obraťte na rozvrháře PF pana Petra Vejskraba – e-mail: pvejskrab@pf.jcu.cz

K zápisu využívejte webové rozhraní portálu STAG https://wstag.jcu.cz/.

Zápis i upřesňující zápis je povinný pro všechny studenty.

Instrukce k zápisu a upřesňujícímu zápisu viz publikace Pedagogická fakulta, Akademický rok 2021/22, s. 32–35 a https://www.pf.jcu.cz/education/department/studijni_oddeleni/zapis_navod.php