Terénní cvičení z ekologie

Název ve STAGu: Terénní cvičení z ekologie (KBI/EKO03)

Obsah:

Pobytový kurz s intenzivním celodenním programem – exkurze do vybraných terestrických, vodních a mokřadních biotopů (základní metody výzkumu ekosystémů; bioindikace; fenologické aspekty fytocenóz a zoocenóz; základy hydrobiologie; mezidruhové interakce). Kurz byl inovován za přispění projektu FRVŠ 1042/2013 .

Pro koho je určen:

Kurz je vhodné absolvovat po přednáškách z Ekologie, tedy v 1. ročníku.

 

Další informace ke kurzu najdete zde.

Protokoly k terénnímu cvičení najdete zde.

Zde naleznete doplňkové úlohy badatelsky orientovaného vyučování, zaměřené na primární produkci a interakce mezi organismy.