Pedagogické portfolio absolventa učitelství přírodopisu / biologie

Pedagogické portfolio je povinná součást státní závěrečné zkoušky ze Základů přírodopisu a ekologické výchovy s didaktikou. V portfoliu prezentujete a reflektujete své odborné názory, pojetí
zájmové činnosti nebo výuky apod. Do portfolia zařazujete veškeré materiály související se studiem v rámci studijního programu, jako jsou například záznamy z pedagogických a asistentských praxí, projekty vznikající během kursů, eseje, literární rešerše, protokoly, reflexe mimoškolních aktivit, fotodokumentace apod.  Student je zodpovědný za odbornou a didaktickou správnost předložených materiálů. Pokud v materiálech budou věcné chyby, je možné, že budou při státní závěrečné zkoušce diskutovány.

Podrobné pokyny, jak portfolio vypracovat, najdete v Pokynech pro vypracování portfolia absolventa učitelství přírodopisu / biologie.

Formulář k hodnocení souvislé praxe najdete na stránce o povinných praxích.