Pokyny ke kvalifikačním pracím

Kvalifikační práce a jejich obhajoba jsou součástí formálního završení studia na PF JU. V dokumentu Podklady pro psaní kvalifikačních prací najdete základní informace, týkající se kritérií, pokynů a doporučení pro psaní kvalifikačních prací na katedře biologie PF JU.

 

Při nahrávání práce do STAGu se řiďte pokyny na webu PF JU. Současně odevzdejte jeden tištěný exemplář, který je svázán v kroužkové vazbě nebo ve vazbě podobného typu.

 

Sledujte i aktuální předpisy a dokumenty KBi!

 

Aktuálně vypisovaná témata kvalifikačních prací najdete na nástěnce KBi.