Publikace

Výběr nejvýznamnějších publikací katedry za poslední dva roky:

2018:

2017:

Výběr dalších význačných publikací, na nichž jsme se podíleli:

 

  • Hoveid M., Gray P. (Eds.), 2013: Inquiry in Science Education and Science Teacher Education. Research on teaching and learning through inquiry based approaches in science (teacher) education. Akademika Publishing, Trondheim, 309 p. ISBN 978-82-519-2933-2

 

  • Rabitch W. (ed.), 2006: Hug the bug – For love of true bugs. Festschrift zum 70. geburtstag von Ernst Heiss. – Denisia 19, ISSN 1608-8700

 

  • Dudák V. (ed.), 2006: Novohradské hory. Příroda – historie – život. Nakladatelství Miloš Uhlíř – Baset, Praha. 847 s., ISBN 80-7340-091-X

 

  • Anděra M., Zavřel P. a kol., 2003: Šumava. Příroda – historie – život. Baset, Praha, 800 s., ISBN 80-7340-021-9

 

  • Schaefer C. W., Panizzi R. A., 2000: Heteroptera of Economic Importance. CRC Press, Boca Raton, Florida, 856 p., ISBN 0849306957

 

Další publikace najdete na stránkách jednotlivých členů katedry