Erasmus/Socrates

Katedra nabízí studentům učitelství přírodopisu nebo biologie možnost studijního pobytu v délce 1 semestru na Pedagogické univerzitě ve Vilniusu (Vilniaus pedagoginis universitetas, VPU), na Fakultě Přírodních věd. Bližší informace je možné získat na katedře biologie (doc. PaedDr. R. Závodská, Ph.D., PhDr. J. Petr, Ph.D.).

Obecné informace o programu Sokrates/Erasmus jsou dostupné na stránkách JU i PF JU.