Biologická olympiáda

Katedra biologie se již více než 15 let podílí na pořádání jednotlivých regionálních kol soutěže (krajská, okresní). Soutěž probíhá v laboratořích a učebnách katedry biologie nebo v prostorách DDM a na její organizaci se zúčastňují jak učitelé katedry, tak i studenti učitelství přírodopisu a biologie.

http://www.biologickaolympiada.cz/