Státní závěrečné zkoušky

Organizace a průběh státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2017/2018 se řídí ustanoveními Opatření děkana o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech č. 7/2017 a příslušnou Směrnicí vedoucího katedry biologie č. 1/2017.

Termíny SZZ jsou dány směrnicemi vedoucího katedry – viz Předpisy a dokumenty KBi