Užitečné odkazy

Obecná biologie

Antropologie

 • Projekt Zdravý růst – vhodné pro veřejnost i zdravotníky, zajímavé články, interaktivní růstové grafy (výška dítěte a porovnání s výškou jeho vrstevníků). Dále hodnocení porodní hmotnosti a délky novorozence vzhledem k týdnu porodu, výpočet pásma očekávané tělesné výšky dítěte v dospělosti na základě dědičného potenciálu jeho rodičů. Zdarma si zde také můžete objednat edukační materiály, včetně Deníčku růstu, který vám pomůže sledovat správný růst dítěte od narození až po dospělost.
 • Dětský růst – informace o růstu dětí, predikce TV v dospělosti.
 • Vadné držení těla – zejména sekce O páteři a Cviky.
 • Visible Body – animace k biologii člověka v dokonalé grafice.
 • InnerBody – kosterní, svalová, nervová a další soustavy s interaktivními popisy a animovaným znázorněním činnosti některých orgánů.
 • Kompendium anatomie FTVS UK – učební texty k anatomii.
 • Ústav antropologie PřF MU – široké spektrum textů a obrazových materiálů k antropologii.
 • Becoming Human – materiály k evoluci člověka, kosterní doklady, srovnání.
 • Human Evolution & Archaeology – materiály k evoluci člověka.
 • The Physiology of the Senses – interaktivní encyklopedie nervové a smyslové činnosti včetně příkladů.
 • New Human Physiology – online učebnice fyziologie člověka (Aj).
 • The Whole Brain Atlas – atlas mozku (řezy v libovolné rovině, snímků z rentgenu, tomografu, magnetické nukleární rezonance).
 • Atlas mozku – interaktivní atlas povrchových struktur a řezů mozkem včetně možnosti autoevaluace získaných vědomostí.
 • Neuroscience for Kids – inspirace pro výuku nervové soustavy.
 • The Educational Games – hry spojené se zajímavými informacemi.
 • A Healthy Meal – tvorba zdravého jídelníčku pro všechny věkové kategorie.
 • YesNeyes.cz – projekt k zdravému životnímu stylu dětí.
 • Projekt Záchranný kruh – vhodné pro školní praxi k tématu ochrany při mimořádných událostech. Po registraci nabízí metodologickou příručku pro učitele (rozčleněno do Školních vzdělávacích programů), vyučovací celky výborně zpracované pro práci s interaktivní tabulí, atraktivní zpracování témat pro žáky základních a středních škol.
 • Britský Červený kříž – videa k první pomoci poskytované laiky.
 • První pomoc prožitkem – zejména sekce Materiály pro výuku první pomoci na školách a NáPPadník.
 • Antropologická eSbírka – některé digitalizované sbírkové předměty Národního muzea a dalších muzejních institucí.
 • Archeologie na dosah – aktuální akce pro veřejnost, odkazy na archeologická centra a zajímavé archeologické projekty u nás i v zahraničí.

Botanika

Ekologie

Ekovýchova a ochrana přírody

Geologie

Zoologie

Tvorba odborného textu