Fakultní výuková zahrada

Výuková zahrada se nachází tzv. „Na Sádkách“ mezi pozemky JU ZF a budovou AV ČR. Rozloha zahrady činí 6480 m2.

 

Zahrada byla založena v roce 1981. Od roku 2004 se zahrada (dříve klasicky pouze pěstitelská) postupně transformuje na vzorovou výukovou školní zahradu v souladu s novými vzdělávacími trendy. Na zahradě byla vybudována vzorová výuková stanoviště, včetně biotopových. Zahrada slouží prioritně k výuce studentů pedagogické fakulty, především katedry biologie. Studenti se zde připravují na možnosti realizace zahradní pedagogiky v praxi. Zahrada dále slouží pro  četné popularizační akce katedry biologie a je využívána i mnohými základními školami v rámci edukačních procesů.

Zabezpečení provozu zahrady: Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. – správce školní zahrady, technický personál – zahradník.

Dostupnost: MHD č. 3, 7, 15 – zastávka Jihočeská univerzita, odtud paralelně s koncem areálu AV ČR je přes cestu vchod do zahrady.

 

Výuková zahrada je vybavena:

stálá zařízení – sklad nářadí, učebna, garáž, hygienické zařízení, pracovna vyučujících a technického personálu, pergola

skleníky – nevytápěný je přímo v areálu zahrady, vytápěný skleník je umístěn mimo areál školní zahrady

pěstitelské části – zelinářské oddělení, oddělení okrasných rostlin – různé geometrické tvary záhonů (letničky, trvalky, dvouletky, skalničky), vřesoviště, oddělení léčivých rostlin, oddělení polních plodin, sad a jedlý les, jahodovna, bylinková spirála, vyvýšený záhon (tzv. německá kopa), stěna popínavých rostlin, záhon smíšených kultur, rozárium

ostatní – komposty, vodní biotop – jezírko, divoký kout, pařez s ukázkou letokruhů, ohniště se sezením pro výuku, pískoviště, stavby z vrbového proutí, ještěrkovník, hmatový chodník, hmyzí hotel, biotop suché stanoviště (zídka), geologická stezka, květnatá louka

 

Využití zahrady:

Zahrada je využívána zejména pro výuku praktických cvičení z předmětů: Pěstitelské práce I, Pěstitelské práce s didaktikou II, Základy zahradnictví a Kurzy pěstitelství a zahradnictví.

Zahrada je rovněž využívána pro výzkumnou činnost v rámci řešení grantových projektů, diplomových prací a další tvůrčí a badatelské činnosti studentů a akademických pracovníků.