Ekologická knihovna

V roce 2008 získala katedra biologie PF JU ekologickou knihovnu společnosti Rosa. V současnosti knihovna nabízí téměř 2000 titulů, řazených do tématických celků:

  • ekovýchova
  • filosofie a sociologie
  • ekonomie (především environmentální a alternativní)
  • životní prostředí (včetně ekologie jako vědecké disciplíny)
  • energetika
  • právo a životní prostředí
  • politika a životní prostředí (udržitelný rozvoj)
  • krajina

V knihovně naleznete jak knihy ryze environmentalistické (ať už „alarmistické“, jako např. Al Gore: Nepříjemná pravda, anebo „skeptické“, jako např. Bjorn Lomborg: Skeptický ekolog), tak i knihy pojednávající o ekologii jako vědě nebo např. i knihy o evoluční biologii.

Knihovna je umístěna v místnosti J344, otevřena ve středu 14.00 – 15.00. Výpůjční doba je jeden měsíc. Přijďte se podívat, přijďte si knihy vypůjčit!