O katedře

Katedra biologie připravuje nebo se podílí na přípravě učitelů všech stupňů škol. Těžiště práce spočívá v přípravě učitelů přírodopisu pro 2. stupeň základních škol. Současně se také katedra podílí na přípravě učitelů pro mateřské školy a pro 1. stupeň ZŠ a ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou JU také na přípravě učitelů biologie pro střední školy. Kromě učitelských studií se katedra věnuje také přípravě pracovníků pro oblast zájmového vzdělávání se zaměřením na environmentální výchovu v oboru Přírodovědná a ekologická výchova.

Výzkumná činnost katedry zahrnuje jak výzkum a implementaci výsledků výzkumu v oblasti didaktiky přírodovědného vzdělávání zaměřeného na učení o živé a neživé přírodě, tak vědeckou práci v jednotlivých přírodovědných disciplínách, kterým se pracovníci katedry věnují.