Studijní obory

Bakalářské obory

Navazující magisterské studium

 

Doktorské studium

 

Rigorózní řízení

  • V návaznosti na absolutorium magisterského oboru Učitelství pro 2. stupeň ZŠ je fakulta oprávněna konat rigorózní řízení a udělovat titul PhDr. Bližší podmínky jsou upraveny Rigorózním řádem PF JU.