Jedna radostná zpráva v závěru roku 2020: Naše studentka navazujícího magisterského studia Věra Pokorná se zúčastnila závěrečného setkání projektu Inovace přípravy učitelů pro praxi, jehož součástí byla i prezentace akčních výzkumů zaměřených na kritická místa kurikula. Věra zde prezentovala dílčí část své diplomové práce zabývající se výukou geologie jako kritického místa kurikula výuky přírodopisu a biologie. Vzhledem k tomu, že toto setkání bylo zároveň letošním ročníkem soutěže Studentská inovace praxí a odborná komise Věry výstup ocenila mezi třemi nejlepšími z celé konference, tak můžeme říci, že se jednalo o účast nadmíru úspěšnou!
Gratulujeme a těšíme se na další úspěchy našich studentů!