Opatření vedoucího katedry č. 2/2015 k Přijímacímu řízení do doktorského studijního programu Vzdělávání v biologii

Pořadí uchazečů je stanoveno na základě jejich bodového zisku při přijímacím pohovoru, přičemž může uchazeč získat maximálně 100 bodů. Minimální bodový zisk pro přijetí je 70 bodů. Bodový zisk se vypočte jako průměr z bodového hodnocení přiděleného jednotlivými členy přijímací komise.

V Českých Budějovicích 15. 4. 2015

Mgr. Jan Petr, Ph.D., vedoucí katedry biologie