Bakalářské studium oboru Přírodopis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ

Přijímací řízení na akademický rok 2022/2023

Kritéria pro bodování studijních výsledků uchazečů o studium bakalářského studijního programu

 

PŘÍRODOPIS SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZŠ

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

 

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Kritériem pro splnění požadavků k zařazení do pořadí rozhodujícího o přijetí je zisk alespoň 12 bodů. Uchazeč, který získá méně bodů, nesplnil požadavky přijímacího řízení.

Při sestavování pořadí se hodnotí:

A)

 1. Průměrný prospěch za studium na střední škole z posledních čtyř let (tři závěrečná vysvědčení, čtvrté pololetní, z posledního roku studia). Bodování: maximum 30 bodů
  Ø 1,0 <1,2 <1,3 <1,4 <1,5 <1,6 <1,7 <1,8 <1,9 <2,0
  Body: 30 29 27 26 24 23 21 20 18 17
  Ø <2,1 <2,2 <2,3 <2,4 <2,5 <2,6 <2,7 <2,8 <2,9 <3,0
  Body: 15 14 12 11 9 8 6 5 3 1
 2. Průměrný prospěch z biologie (závěrečná vysvědčení, pololetní z posledního roku studia). Bodování odstupňováno podle roků výuky, 4 roky = max. 40 bodů, 3 roky = max. 30 bodů, 2 roky = max. 20 bodů, 1 rok = max. 10 bodů
  4 roky:
  Ø 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0 3,25 3,5
  Body: 40 38 36 34 30 25 20 15 10 5 1
  3 roky:
  Ø 1,0 1,33 1,66 2,0 2,33 2,66 3,0 3,33 3,66
  Body: 30 28 26 24 20 15 10 5 1
  2 roky:
  Ø 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
  Body: 20 16 12 10 5 1
  1 rok:
  Ø 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
  Body: 10 8 5 3 1
 3. Účast v biologických soutěžích za poslední 4 roky (od okresních kol výše) – týká se Biologické olympiády (BiO), Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v biologii, Ekologické olympiády (EkO) – výjimečně i dalších.Bodování: maximálně 30 bodů (v případě účasti ve více soutěžích se body nesčítají, hodnotí se jen nejlepší umístění).Účasti v soutěžích je nutné doložit kopiemi diplomů.Odstupňování hodnocení účasti a výsledků v soutěžích je nutné: BiO – individuální soutěžící, součástí jsou písemné a určovací testy a samostatné řešení praktických úloh. SOČ – individuální soutěžící, posuzována samostatná práce a její obhajoba, oponentní posudky. EkO – soutěž družstev, součástí jsou písemné a určovací testy, řešení často v terénu.Účast v celostátním kole SOČ, BiO, EkO = 30 bodů.
  Úspěšný řešitel krajského kola BiO nebo umístění v kr. kole SOČ do 5. místa = 20 bodů.
  Účast v krajském kole BiO, SOČ, EkO = 10 bodů.
  Ostatní biologicky či ekologicky orientované soutěže 5 bodů.

 

B)

Je-li uchazeč úspěšným řešitelem mezinárodního kola BiO, celostátního kola BiO, SOČ v biologických oborech nebo EkO započítává se mu maximum = 100 bodů.

 

Poznámka:
Doporučujeme, aby si uchazeč vypočítal kromě průměrného prospěchu za studium také průměrný prospěch z biologie, doplnil ho do přihlášky a nechal potvrdit školou.