Projekty, na kterých jsme se podíleli:

Stuchlíková I, Janík T. et al., 2015: Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Masarykova univerzita, Brno. 465 s. ISBN 978-80-210-7769-0

Elektronická verze publikace je dostupná na: https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/549

 

Hoveid M., Gray P. (Eds.), 2013: Inquiry in Science Education and Science Teacher Education. Research on teaching and learning through inquiry based approaches in science (teacher) education. Akademika Publishing, Trondheim, 309 p. ISBN 978-82-519-2933-2

 

Rabitch W. (ed.), 2006: Hug the bug – For love of true bugs. Festschrift zum 70. geburtstag von Ernst Heiss. – Denisia 19, ISSN 1608-8700

 

Dudák V. (ed.), 2006: Novohradské hory. Příroda – historie – život. Nakladatelství Miloš Uhlíř – Baset, Praha. 847 s., ISBN 80-7340-091-X

 

Anděra M., Zavřel P. a kol., 2003: Šumava. Příroda – historie – život. Baset, Praha, 800 s., ISBN 80-7340-021-9

 

Schaefer C. W., Panizzi R. A., 2000: Heteroptera of Economic Importance. CRC Press, Boca Raton, Florida, 856 p., ISBN 0849306957