Susanne Meador M.A.

Susanne Meador M.A.

Kancelář: Jeronýmova 10, J515
E-mail: meador@pf.jcu.cz
Telefon: (+420) 387 773 227

Didaktika německého jazyka

Literatura pro děti a mládež

Jazyková cvičení

Od roku 2022

Lektorka němčiny na Katedře germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Od roku 2010

Spolupracovnice Goethe-Institutu Brémy

 

2010

Magisterské studium na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně v roce 2010. Susanne Meador studovala na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně (Německo) a na Univerzitě v Santiagu de Compostela (Španělsko) obory zahraniční germanistika DaF/DaZ, romanistika a interkulturní obchodní komunikace.

 

2000 -2009

Vedoucí jazykových kurzů a seminářů pro:
Jacobs Brémy - němčina jako druhý jazyk na základních školách
Escuela Internacional de Lenguas Rías Bajas - němčina jako cizí jazyk
German Youth for Understanding Kommittee e.V. - němčina jako cizí jazyk

Metodika výuky cizích jazyků se zaměřením na práci se slovní zásobou

Objevné učení v komunikativní výuce cizích jazyků

Analýza a kritika výukových materiálů, adaptace a využití reálií, filmu, reklamy, hudby atd.

Zvláštnosti výuky němčiny jako druhého jazyka

Literatura pro děti a mládež

Vnitrokulturní a mezikulturní aspekty překladu

Regionální a interkulturní studia