Jazyková cvičení

Směrnice vedoucí katedry germanistiky č. 2021/1 o koncepci jazykových cvičení německého jazyka v bakalářském studijním programu

 

Pro zobrazení příloh (ke stažení) k jazykovým cvičením klikněte zde >

STAG učebnice studijní povinnosti povinná beletristická literatura zakončení semestru

 

7C1

 

Jazyková cvičení 1

 

1. semestr

90 min

Sicher! B1+

Lektionen 1-4

 

max. dvě absence bez omluvy, aktivní účast, povinné písemné domácí úkoly, průběžné testy po jednotlivých lekcích Pressler:

Bitterschokolade

 

 

7C1: zápočet – ověření komunikačních dovedností a znalostí probírané slovní zásoby

 

tři pokusy

7C2

 

Jazyková cvičení 2

 

1. semestr

90 min

Sicher! B1+

Lektionen 1-4

 

max. dvě absence bez omluvy, aktivní účast, povinné písemné domácí úkoly, průběžné testy po jednotlivých lekcích Banscherus:

Karambolage

7C2: zápočet – písemný text z učiva předmětu 7C2 a ústní zkouška, u které se prověřuje

znalost probíraného učiva a povinné literatury z předmětů 7C1 a 7C2.

 

tři pokusy na zápočet a tři pokusy na ústní zkoušku, která je komisionální (vyučující 7C1 + 7C2). K ústní zkoušce lze přistoupit až po složení zápočtu z 7C1 a 7C2.

7C3

 

Jazyková cvičení 3

 

2. semestr

 

90 min

 

Sicher! B1+

Lektionen 5-8

 

max. dvě absence bez omluvy, aktivní účast, povinné písemné domácí úkoly, průběžné testy po jednotlivých lekcích Fessel:
Und wenn schon
7C3: zápočet – písemný test včetně otázek k povinné literatuře

 

tři pokusy

 

7C4

 

Jazyková cvičení 4

 

2. semestr

 

90 min

Sicher! B1+

Lektionen 5-8

 

max. dvě absence bez omluvy, aktivní účast, povinné písemné domácí úkoly  

 

7C4: zápočet – písemný test

 

tři pokusy

 

KNJ/7N3

 

Německý jazyk III

 

3. semestr

 

3×45 min

 

 

Sicher! aktuell

B2.1

Lektionen 1-3

max. dvě absence bez omluvy, aktivní účast, povinné písemné domácí úkoly Schami:

Eine deutsche Leidenschaft namens Nudelsalat

 

Sick:

Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod (Band 1)

7N3: zápočet – písemný test

  

tři pokusy

 

7N3: ústní zkouška – diskuse k probíraným tématům a ověření četby

 

tři pokusy

KNJ/7N4

 

Německý jazyk IV

 

4. semestr

 

90 min

 

 

Sicher! aktuell

B2.1

Lektionen 4-6

max. dvě absence bez omluvy, aktivní účast, povinné písemné domácí úkoly, malý skupinový referát (5-10 min. o německé slovní zásobě v D/A/CH) Kultbuch Schweiz

 

Borchert:

15 Kurzgeschichten

 

7N4: zápočet – písemný test z probírané látky a povinné literatury, test zahrnuje i informace z referátů

 

tři pokusy

KNJ/7N5

 

Německý jazyk V

 

5. semestr

 

90 min

 

 

Sicher! aktuell

B2.2

Lektionen 7-9

max. dvě absence bez omluvy, aktivní účast, povinné písemné domácí úkoly, malý referát Pruetz:

Falsch gedacht

 

von Horváth:

Jugend ohne Gott

7N5: zápočet – písemný test z probírané látky a povinné literatury, test zahrnuje i informace z referátů

 

tři pokusy

KNJ/7N6

 

Německý jazyk VI

 

6. semestr

 

180 min

 

 

Sicher! aktuell

B2.2

Lektionen 10-12

max. dvě absence bez omluvy, aktivní účast bez povinné literatury 7N6: písemná zkouška na úrovni B2 SERR   – komunikačně zaměřený písemný test zahrnující výhradně probranou slovní zásobu a gramatiku ze všech šesti semestrů bakalářského studia – tři pokusy. Výsledná známka se započítává jako dílčí známka z jazyka k SZZ.

 

7N6: ústní zkouška na úrovni B2 SERR

– zkouška ověřuje poslech a čtení s porozuměním a písemný projev studenta/studentky. Všechny části zkoušky jsou rovnocenné, v případě neúspěchu absolvuje student/ka znovu jen části, v kterých neuspěl/a (tři pokusy). Zkouška má jeden řádný a dva opravné termíny.

 

Výsledná známka z písemné a ústní zkoušky vypočítaná průměrem všech dílčích známek je započtena jako dílčí známka z německého jazyka do státní závěrečné zkoušky.