Cizí jazyk němčina

Důležité informace o předmětech cizího jazyka němčiny přehledně:

 

Katedra germanistiky PF JU nabízí výuku německého jazyka pro studenty jiných negermanistických oborů v níže uvedených na sebe navazujících přípravných kurzech. Kurzy je možné – dle studovaného programu – absolvovat v rámci bloku povinně volitelných či volitelných předmětů. Z nabídky navazujících kurzů si studující mohou vybrat dle vlastního uvážení a aktuálních znalostí. Kurzy jsou zaměřeny tak, aby studující připravily na zkoušku z německého jazyka (KNJ/CJN).

 

Výuka se koná ve čtyřech úrovních dle SERR pro jazyky dle učebního souboru Menschen A 2.2 až B 1.2 (více informací zde >) a následně výběrově na základě gramatických cvičebnic a autentických textů. Součástí výuky bude i průběžná práce s odbornými texty, která zohlední specifika studovaného oboru a usnadní následnou přípravu na zkoušku.

 

Před zapsáním konkrétního kurzu doporučujeme, aby studující dobře zvážili svou aktuální úroveň a vybrali si vhodný kurz. Pomoci může rozřazovací online test (úroveň A2 a B1), který lze nalézt a vyzkoušet si např. zde >.

 

Studujícím programů Gevespsychologie či FJEMO, SJEMO apod., kteří mají případně nižší vstupní úroveň znalostí němčiny a potřebují splnit předměty CNJ1G, CNJ2G, WNJB1, WNJB2 (vyučované souběžně s předměty NJN3 a NJN4 na úrovni B1/B2) nebo CJNB3 (po absolvování CNJ1/NJN3 a CNJ2/NJN4), doporučujeme rozložit studium němčiny na více semestrů a zapsat si v předchozím ročníku před výše uvedenými předměty na KNJ také předměty NJN1 a NJN2, které začínají na úrovní A2.2.

 

Rozvržení kurzů Cizího jazyka němčiny v rámci akademického roku:

ZS LS
NJN1

Kurz A 2.2 (učebnice Menschen A 2.2) + vlastní materiály k odbornému jazyku

1 semestr, 2 hodiny přímé výuky týdně, 2 kredity

NJN2

Kurz B 1.1 (učebnice Menschen B 1.1) + vlastní materiály k odbornému jazyku

1 semestr, 2 hodiny přímé výuky týdně, 2 kredity

NJN3

Kurz B 1.2 (učebnice Menschen B 1.2) + vlastní materiály k odbornému jazyku

1 semestr, 2 hodiny přímé výuky týdně, 2 kredity

NJN4

Intenzivní kurz přípravy na zkoušku z NJ na úrovní B1+/B2

různé gramatiky, cvičebnice + vlastní materiály k odbornému jazyku

příklad gramatik:

BUSCHA, Anne und Szilvia SZITA. B-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (B1-B2). Leipzig: Schubert Verlag, 2011. ISBN 978-3-941323-10-0.

MOTTA, Giorgio. Cvičebnice německé gramatiky. Praha: Klett, 2008. ISBN 978-80-7397-142-7.

1 semestr, 3 hodiny přímé výuky týdně + samostatná práce (seminární práce, eseje atd.), 3 kredity

 

Požadavky ke zkoušce z CJN…, CIJK apod. (bez absolvování semináře)

 

Studující si ke zkoušce připraví dvě až tři strany původního textu s pedagogickou tématikou v němčině (inspirace např. zde > nebo zde >), o kterém bude schopen krátce na úrovni znalostí B2 > pohovořit.

Bližší informace poskytne Dr. phil. Zdeněk Pecka >.