Diplomové práce – témata a pokyny

Aktuální návrhy témat diplomových prací

 

Postup při zadávání:

Studující 1. roč. Nmgr studia  si vybere některé z navrhovaných témat a kontaktuje příslušného vyučujícího. S tím se domluví na konečném znění zadání. Je možné navrhnout i vlastní téma a s vyučujícím se na něm domluvit.

 

Termín pro zadání DP je 22. 04. 2022.

 

Poté bude zadání vypracováno v programu STAG a po podpisu vedoucí katedry a děkanky fakulty bude předáno studujícímu. Studující budou informováni, kdy si mohou svá zadání u sekretářky katedry vyzvednout prostřednictvím webových stránek katedry.

 

 

Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D.

 

Modifikation in der Phraseologie

 

 

Mgr. Jana Kusová, Ph.D.

 

Kritická místa přípravy učitelů cizích jazyků

 

 

Dr. phil. Zdeněk Pecka

 

Variace daných témat jsou možné

1. Literarische Intermedialität, Literarische Stoffe in Texten, Bildern, Filmen und Games

2. Digitale Literatur und Literatur im Internet

3. Die Abbildung der Vergangenheit in Werken der „Enkelliteratur“

4. (Inter-)Medialität und Literatur: Technologien, Gattungen, Formen, Themen, Inhalte, Leser, Nutzer

5. Literarische Rhetorik in den Medien

 

 

 

 

Pokyny k vypracování diplomové práce na katedře germanistiky >