Členové

Vedoucí katedry

Vyučující katedry

Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D.

Kancelář:   Dukelská 9, D310

PhDr. Martin Junge M.A.

Kancelář:   Dukelská 9, D312

Mgr. Jana Kusová, Ph.D.

Kancelář:   Dukelská 9, D318

Susanne Meador M.A.

Kancelář:   Jeronýmova 10, J515

doc. Dr. phil. Zdeněk Pecka

Kancelář:   Jeronýmova 10, J515