prof. PhDr. Václav Bok, CSc., emeritní profesor

E-mail: vabo@pf.jcu.cz
Telefon: (+420) 387 773 239

Konzultační hodiny

(výběr 2006 - 2012)

 • Zum Kult der Regensburger Heiligen Emmeram und Erhard in den böhmischen Ländern, in: Edith Feistner (vyd.): Das mittelalterliche Regensburg im Zentrum Europas, Regensburg 2006, s. 223-233, ISBN 3-7954-1903-8.
 • Svatováclavská legenda Men lest van Wenselaus z düsseldorfského rukopisu Zlaté legendy, in: Helena Krmíčková - Anna Pumprová - Dana Růžičková - Libor Švanda (vyd.): Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, Brno 2006, s. 323-331, ISBN 80-86488-35-7.
 • Wendelin Toischer - ein halb vergessener Germanist, in: Milan Tvrdík - Lenka Vodrážková-Pokorná (vyd.): Germanistik in den böhmischen Ländern im Kontext der europäischen Wissenschaftsgeschichte (1800-1945), Wuppertal 2006, s. 45-57, 215-218, ISBN 978-3-938375-02-0.
 • Sebastian Brant a jeho Loď bláznů, in: Sebastian Brant Loď bláznů, Praha 2007, s. 7-26. ISBN 978-80-200-1514-3.
 • Významná německá literární díla v kontextu trojjazyčné literatury předhusitských Čech, in: Iva Krejčová - Martin Hrdina - Kateřina Pípová (vyd.), Text mezi literaturami. Sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice 2007, s. 77-92, ISBN 978-80-87082-03-4.
 • Die Bibliothek von Theobald und Hans Höck von Zweibrücken nach einem Inventar von 1618, in: Ulman Weiss (vyd.): Buchwesen in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Festschrift für Helmut Claus zum 75. Geburtstag, Epfendorf/Neckar 2008, s. 341-356, ISBN 978-3-928471-70-1.
 • Německé překlady Hroznatovy závěti a legendy o bl. Hroznatovi chotěšovského probošta Zachariáše Bandhauera z roku 1642. Kritická edice, in: Sborník muzea Karlovarského kraje 16, 2008, s. 317-339, ISSN 1802-5617.
 • Mittelhochdeutsche Dichtung als einer der Vermittlungswege für die Kenntnis europäischer literarischer Stoffe im mittelalterlichen Böhmen, in: Petr Hlaváček (vyd.): Bruncvík a víla. Přemýšlení o kulturní a politické identitě Evropy. Bruncwik und die Nymphe. Die Überlegungen zur kulturellen und politischen Identität Europas, Praha 2010, s. 29-39, ISBN 978-80-7308-308-3.
 • Kristian Augustin Pfaltz von Ostritz a jeho kázání o českých patronech v díle Theatrum Gloriae (1691), in: Slovesné baroko ve středoevropském prostoru (vyd.) Marie Janečková – Jarmila Alexová – Věra Pospíšilová, Praha: ARSCI 2010, s. 228-257, ISBN 978-80-7420-008-3
 • Příspěvky k literární kultuře Českého Krumlova ve 14. a 15. století se zvláštním zřetelem k německé literatuře, in: Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, České Budějovice 2010, s. 425-442. ISBN 978-80-85033-26-7.
 • Deutschsprachige Drucke im Buchbestand der fürstlichen Familie von Eggenberg in der Schlossbibliothek von Český Krumlov/Böhmisch Krumau; in: Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der Frühen Neuzeit. Die böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im Kontext der Fürsten- und Fürstinnenbibliotheken der Zeit (hg. Jill Bepler-Helga Meise), Wiesbaden 2010, s. 155-166. ISBN 978-3-447-06399-9.
 • Hesla "Glasberger, Nikolaus", Sp. 715; "Pulkava of Radenín, Přibík" (spoluautorka Marie Bláhová), Sp. 1246-1247, in: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. Graeme Dunphy, Leiden - Boston 2010. ISBN 978-90-04-18464-0.
 • Zu dichterischen Aufgaben und Intentionen mittelhochdeutscher Autoren im Dienst der letzten Přemyslidenkönige, in: Ivan Hlaváček - Alexander Patschovsky (hg.): Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit, Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag der Schwabenverlag 2011, s. 437-456, ISBN 978-3-7995-6874-6.
 • Zu einer tschechischen Übersetzung der 'Disticha Catonis' aus dem Jahre 1518, in: Michael Baldzuhn - Christine Putzo (Hg.): Mehrsprachigkeit im Mittelalter, Berlin-New York: de Gruyter 2011, S. 349-362, ISBN 978-3-11-035480-8.
 • Tschechische Übersetzungen altdeutscher literarischer Texte seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert, in: Ralf Plate - Martin Schubert (Hg.): Mittelhochdeutsch. Beiträge zur Überlieferung, Sprache und Literatur. Festschrift für Kurt Gärtner zum 75. Geburtstag, Berlin-Boston: de Gruyter 2011, S. 459-470, ISBN 978-3-11-02634-6.
 • Literatura a literární kultura spjatá s rodem Rožmberků, in: Jaroslav Pánek (vyd.): Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 250-263, ISBN 978-80-85033-31-1.
 • Genfer Drucke des 16.-18. Jahrhunderts in der Schlossbibliothek von Krumau (spoluautorka Jitka Radimská) in: Viliam Čičaj - Jan Andrea Bernhard (Hg.): Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt, Bratislava 2011, s. 213-235, ISBN 978-80-970648-2-2.
 • K německým středověkým rukopisům v knihovnách v Čechách a na Moravě (spoluautor Stanislav Petr), Studie o rukopisech 40, 2010 (vyšlo 2011), s. 273-299 ISSN 0585-5691.
 • Deutsche mittelalterliche Handschriften literarischen Charakters in Bibliotheken Böhmens und Mährens (mit Stanislav Petr) in: Astrid Breith - Christine Glaßner - Klaus Klein - Martin Schubert - Jürgen Wolf (Hg.) Manuscripta Germanica. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropas, Stuttgart 2012, S. 195-214. ISBN 978-3-7776-2159-3.
 • "Jakž sě čtě též o Rulantovi" - Kronika tzv. Dalimila, kapitola 52, verš 19, in: Václav Bok - Jiří Fiala - Helena Chýlová (vyd.), Viator Pilsnensis neboli Plzeňský poutník. Literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2012, s. 44-50. ISBN 978-80-261-0071-3.
 • K německým spisům kaplického faráře Valentina Hennebergera (1550/51-1615), in: Knihy a dějiny, Zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové, Praha, Knihovna AV ČR, v. v. i., 2010, s. 59-69. (bez ISSN)
 • Překlad statut do češtiny, in: Ludmila Kubátová - Václav Vok Filip - Václav Bok: Statuta horního města Jáchymova z roku 1526. Statuten der Bergstadt Sankt Joachimsthal aus dem Jahre 1526, Praha 2012, s. 157-484, ISBN 978-80-86466-24-8.