O katedře

Katedra germanistiky PF JU je akreditované pracoviště pro přípravu a vzdělávání učitelů němčiny na 2. stupni základních škol, pro doplnění didaktického studia německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ a pro doplnění studia k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku německého jazyka na středních školách

 

Vyučující katedry germanistiky jsou oprávněni na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti ČR ze dne 16. 9. 2011 v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů provádět soudní překlady v německém jazyce.

 

Hlavní obory vědecké činnosti:

 

didaktika němčiny
počítačem podporovaná výuka cizích jazyků
textová lingvistika
korpusová lingvistika
rétorika
historická mluvnice němčiny
nejstarší německá literatura
novější německy psaná literatura rakouská literatura po roce 1945
literatura pro děti a mládež
dějiny německy mluvících zemí

Mezinárodní vztahy:

Pracovníci katedry germanistiky jsou členy mezinárodních a národních vědeckých společností např. Svazu germanistů ČR, Kruhu moderních filologů, Svazu germanistů a učitelů němčiny, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, a redakčních rad časopisů Lingua Viva a ACC Journal

Katedra germanistiky intenzivně spolupracuje s Filozofickou fakultou univerzity Pasov, Vysokou školou pedagogickou Horního Rakouska v Linci a v rámci projektů a studentských praxí s Novou hudební školou ve Freistadtu a s Gymnáziem Zwiesel.

 

Katedra zajišťuje následující studijní programy:

  • 3-letý bakalářský studijní program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • 2-letý navazující magisterský studijní program Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol
  • Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ
  • Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku německého jazyka na středních školách