STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA PRO ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM NA ZŠ A SŠ

 Připravujeme vzdělávací program:

 

STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA PRO ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM NA ZŠ A SŠ

 

Studiem k rozšíření odborné kvalifikace získává jeho absolvent způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost v oblasti výuky českého jazyka pro cizince na základní a střední škole. Žádost o akreditaci tohoto vzdělávacího programu vychází z vyhlášky č. 317/2005 Sb., § 6, odst. 1, písm. b), o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vzdělávací program je určen v rámci CŽV učitelům, kteří úspěšně absolvovali studium učitelství českého jazyka a literatury pro druhý stupeň základní školy nebo střední školy a kteří si chtějí rozšířit své vzdělání o novou aprobaci – český jazyk pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ.