Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D.

Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D.

Kancelář: Dukelská 9, D310
E-mail: hofmannova@pf.jcu.cz
Telefon: (+420) 387 773 224

Fonetika a fonologie 1 (FOF1)
Fonetika a fonologie 2 (FONF2)
Korektivní fonetika (KORF)
Lexikologie a slovotvorba (LES)
Cvičení ke slovotvorbě (SLO)
Syntax (SYNX)
Úvod do německé frazeologie (NFRA)
Německý pravopis (NPRA)
Lektorské kurzy (SANK1, SANK2)
Lexikologie a slovotvorba v rámci CŽV (LEASŽ)
Syntax v rámci CŽV (STASŽ)

 

Vzdělání:

1992 - 1995 Tříleté bakalářské jednooborové studium německého jazyka jako cizího jazyka pro základní školu na PdF JU v Jindřichově Hradci
1995 - 1998 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5. - 12. ročník - aprobace německý jazyk - na PdF JU v Českých Budějovicích
1999 - 2005 Distanční doktorské studium v oboru německý jazyk se zaměřením na kontrastivní frazeologii na FF MU v Brně

 

Zaměstnání:

1995 - 1996 Učitelka německého jazyka na ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Mohelnici
1995 - 1997 Učitelka německého jazyka na Gymnáziu v Zábřehu na Moravě
1997 - 2001 Lektorka německého jazyka ve Středisku jazykové přípravy PdF UP v Olomouci
2000 - 2001 Lektorka semináře Úvod do německé frazeologie na FF UP v Olomouci
2004 - 2012 Odborná asistentka německého jazyka v Jazykovém centru JU v Českých Budějovicích
2012 - 2013 Odborná asistentka německého jazyka na Katedře jazyků EF JU v Českých Budějovicích
2013 do současnosti Odborná asistentka německého jazyka na Katedře germanistiky PdF JU v Českých Budějovicích

 

Kurzy:

1993 - 1994 Lektorka německého jazyka v Jazykové škole při OA v Jindřichově Hradci
1993 - 1995 Lektorka německého jazyka ve 4. mateřské škole v Jindřichově Hradci
1997 - 2000 Lektorka četných didaktických a metodických seminářů pro učitele německého jazyka především v rámci Projektu N v Olomouci
1998 - 2000 Tvorba Rámcového kurikula k výuce německého jazyka pro studenty nefilologických oborů na vysokých školách a univerzitách v České republice a na Slovensku
2005 Lektorka semináře Landeskunde Deutschland pro učitele a studenty německého jazyka v Goethe-Zentru v Českých Budějovicích
2006 Lektorka seminářů odborného jazyka a metodiky v oblasti zemědělství pro učitele Střední zemědělské a veterinární školy v Českých Budějovicích organizovaných Goethe-Zentrem v Českých Budějovicích
2008 - 2010 Výuka německého jazyka jako mateřského jazyka na 1. stupni Townshend International School v Hluboké n.Vl./Bosch a.s. České Budějovice
2011 - 2012 Lektorka kurzů Němčina ve zdravotnictví pro lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele v Goethe-Zentru v Českých Budějovicích

 

1. Odborné články v časopisech a sbornících

HOFMANNOVÁ, JANA (2001): Phraseologismen - eine harte Nuss für den Deutschunterricht. Anmerkungen zu einigen Verfahren der Didaktisierung von Phraseologismen. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. (Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik), R 6, Masarykova univerzita v Brně, S. 81 - 92

HOFMANNOVÁ, JANA (2004): Farbbezeichnungen als phraseologische Komponenten im Deutschen und im Tschechischen. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. (Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik), R 9, Masarykova univerzita v Brně, S. 163 - 177, ISBN 80-210-3499-8

HOFMANNOVÁ, JANA (2006): Komparative Phraseologismen im intra- und interlingualen Vergleich. In: Lingua viva. 2, České Budějovice, S. 53 - 59, ISSN 1801-1489

HOFMANNOVÁ, JANA (2007): Klischees und die Widerspiegelung der Vorurteile in den Phraseologismen mit Bezug auf Böhmen. In: Lingua viva. 4, České Budějovice, S. 7 - 12, ISSN 1801-1489

HOFMANNOVÁ, JANA (2007): Von den böhmischen Dörfern und der Schwalbe, die noch keinen Sommer bringt. In: SGUNschrift. Zeitschrift des Tschechischen Germanisten- und Deutschlehrerverbands. České Budějovice, S. 8 - 9, ISSN 1802-3282

HOFMANNOVÁ, JANA (2007): Zum Einfluss des Tschechischen auf das österreichische Deutsch im Bereich der festen Wendungen aus lexikalischer und morpho-syntaktischer Sicht. In: LINDNER, THOMAS: Moderne Sprachen 51, Wien, S. 109 - 121, ISSN 0026-8666

HOFMANNOVÁ, JANA (2008): Kommunikative Phraseologismen kontrastiv am Beispiel des österreichischen Deutsch und des Tschechischen. In: ONDRÁKOVÁ, JANA - BEYER, JÜRGEN (Hg.): Beiträge zur germanistischen Pädagogik. Band 3. Hradec Králové, S. 81 - 87, ISBN 978-80-7041-394-4

HOFMANNOVÁ, JANA (2008): Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Somatismen im Phraseologiebestand des österreichischen Deutsch, des Binnendeutschen und des Tschechischen. In: Lingua viva. 7, České Budějovice, S. 66 - 72, ISSN 1801-1489

HOFMANNOVÁ, JANA - KALOUSOVÁ, JANKA - FLAJŠHANSOVÁ, MARKÉTA (2008): Präsentationen von Fachthemen in den Fremdsprachen an Hochschulen und Universitäten. In: Schaurein. Praxisorientierte Zeitschrift der slowenischen Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen. 20/2008, s. 12 - 14, ISSN 1318-3605

FLAJŠHANSOVÁ, MARKÉTA - KALOUSOVÁ, JANKA - HOFMANNOVÁ, JANA (2008/2009): Jsou vstupní jazykové znalosti studentů na VŠ dostatečné pro studium odborného či profesního jazyka? In: Cizí jazyky, roč. 52, 2008/2009, číslo 1, Plzeň, s. 24 - 26, ISSN 1210-0811

HOFMANNOVÁ, JANA (2009): Anthroponyme als phraseologische Komponenten im österreichischen Deutsch, im Binnendeutschen und im Tschechischen. In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik. Jahrgang 1, Heft 1, 2009, S. 26 - 33, ISSN 1338-0796

HOFMANNOVÁ, JANA (2010): Es ist gehupft wie gesprungen - prašť jako uhoď - oder von der Äquivalenz in der Phraseologie des österreichischen Deutsch und des Tschechischen. In: Lingua viva. 10, České Budějovice, S. 50 - 57, ISSN 1801-1489

HOFMANNOVÁ, JANA (2015): Äsops Fabeln als Quelle von Redewendungen. Ein Beitrag zur Phraseologieforschung. In: KUSOVÁ, JANA - MALECHOVÁ, MAGDALENA - VODRÁŽKOVÁ, LENKA (Hrsg.): Deutsch ohne Grenzen. Linguistik. Brno, S. 249 - 260. ISBN 978-80-263-0939-0

HOFMANNOVÁ, JANA (2015): Numeralien als phraseologische Komponenten im Deutschen und im Tschechischen am Beispiel des Numerales VIER. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 29/1, S. 47 - 67. ISSN 1803-7380

HOFMANNOVÁ, JANA (2015): Numeralien als phraseologische Komponenten im Deutschen und im Tschechischen am Beispiel des Numerales SIEBEN. In: Lingua viva. 20, České Budějovice, S. 37 - 49. ISSN 1801-1489

HOFMANNOVÁ, JANA (2017): Zentrum und Peripherie der geschlechtsspezifischen Phraseologismen im Deutschen. Bedeutung und Aspekte ihrer Verwendung. In: KOTŮLKOVÁ, VERONIKA - RYKALOVÁ, GABRIELA (Hrsg.): Zentrum und Peripherie. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Slezská univerzita v Opavě, S. 253 - 267. ISBN 978-80-7510-248-5

HOFMANNOVÁ, JANA (2017): Numeralien als phraseologische Komponenten im Deutschen und im Tschechischen am Beispiel des Numerales ZEHN. In: Auspicia. Recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. Ročník XIV, číslo 3 - 4, Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice, S. 79 - 94. ISSN 1214-4967

HOFMANNOVÁ, JANA (2017): Numeralien als phraseologische Komponenten im Deutschen und im Tschechischen am Beispiel des Numerales NULL. In: Lingua viva. 25, České Budějovice, S. 47 - 60. ISSN 1801-1489

HOFMANNOVÁ, JANA (2018): Numeralien als phraseologische Komponenten im Deutschen und im Tschechischen am Beispiel des Numerales ZWÖLF. In: Lingua viva. 27, České Budějovice, S. 41 – 51. ISSN 1801-1489

HOFMANNOVÁ, JANA (2018): Kontrastive Phraseologie deutsch-tschechisch am Beispiel der Komponente „Arsch“. In: BREUER, INGO – LACKO VIDULIĆ, SVJETLAN (Hgg.): Schöne Scheiße. Zagreber Germanistische Beiträge. 27/2018, Zagreb, S. 47 – 61. ISSN 1330-0946

HOFMANNOVÁ, JANA (2019): Toponyme als phraseologische Komponenten im Deutschen und Tschechischen. In: Ederová, Markéta – Malechová, Magdalena (Hrsg.): Sprache und Identität. Grenzen und Möglichkeiten einer Konstellation. Praha: Nakladatelství ARSCI. S. 71 – 84. ISBN 978-80-7420-062-5

HOFMANNOVÁ, JANA (2020): Komparative Phraseologismen, die aus der Bibel stammen, am Beispiel von Deutsch und Tschechisch. In: Lingua viva. 31, České Budějovice, S. 32 – 49. ISSN 1801 – 1489

 

2. Kvalifikační práce

HOFMANNOVÁ, JANA (2005): Kontrastive Phraseologie. Österreichisches Deutsch - Binnendeutsch - Tschechisch. Disertační práce. Ústav germanistiky a nederlandistiky Masarykovy univerzity v Brně

 

3. Učební materiály

HOFMANNOVÁ, JANA (1999): Wer?Wie?Was? Tests zu Band 1 und 2. Pracovní testy k učebnicím němčiny Wer?Wie?Was? Kvarta, Praha, 63 s., ISBN 80-86326-08-X

HOFMANNOVÁ, JANA (2007): Arbeitsblatt zur Phraseologie. In: SGUNschrift. Zeitschrift des Tschechischen Germanisten- und Deutschlehrerverbands. 1/2007, České Budějovice, S. 6 - 7, ISSN 1802-3282

HOFMANNOVÁ, JANA (2007): Arbeitsblatt zum Thema Roland und Bremen. In: SGUNschrift. Zeitschrift des Tschechischen Germanisten- und Deutschlehrerverbands. 1/2007, České Budějovice, S. 28 - 30, ISSN 1802-3282

HOFMANNOVÁ, JANA (2008): Arbeitsblatt zum Üben der Zeichensetzung. In: SGUNschrift. Zeitschrift des Tschechischen Germanisten- und Deutschlehrerverbands. 3/2008, České Budějovice, S. 6, ISSN 1802-3282

 

4. Články informativního charakteru

FLAJŠHANSOVÁ, MARKÉTA - HOFMANNOVÁ, JANA (2006): Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. In: Lingua viva. 3, České Budějovice, s. 92 - 93, ISSN 1801-1489

FLAJŠHANSOVÁ, MARKÉTA - KALOUSOVÁ, JANKA - HOFMANNOVÁ, JANA (2008): Na mezinárodní konferenci studentských prezentací na JU v Českých Budějovicích zazněla čeština poprvé jako cizí jazyk. In: Lingua viva. 6, České Budějovice, s. 95, ISSN 1801-1489

FLAJŠHANSOVÁ, MARKÉTA - KALOUSOVÁ, JANKA - HOFMANNOVÁ, JANA (2008): Jazykové znalosti nových studentů nejsou dostačující. In: Jihočeská univerzita. Čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích, 1/2008, České Budějovice, s. 46 - 47, ISSN 1214-7869

BIG ATCZ5

Bildungskooperationen in der Grenzregion

Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu

Členka projektového týmu zajišťující mentoring; poradkyně, konzultantka a pomocnice při řešení jazykových i metodických problémů. Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a je podporován Jihočeským krajem.

 

Přednáška na Krajském úřadě Jihočeského kraje u příležitosti zahájení projektu (18. 10. 2016)

 

Jazyk a identita/ Sprache und Identität

Mezinárodní konference na Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU v Českých Budějovicích pořádaná od 19. – 23. 11. 2018.

Příspěvek: Toponyme als phraseologische Komponenten im Deutschen und Tschechischen.