Rada studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání