Rada studijního programu Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ