Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

Programy CŽV – aktuální přijímací řízení

 

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

zahájení studia v LS AR 2022/2023

příjem přihlášek do 31. 10. 2022

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

 

 

 

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

zahájení studia v LS AR 2022/2023 resp. v ZS AR 2023/2024

příjem přihlášek do 31. 10. 2022 resp. 31. 5. 2023

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

 

 

 

DALŠÍ PROGRAMY

zahájení studia v ZS AR 2023/2024

příjem přihlášek bude otevřen od 1. 11. 2022

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

 

 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 

 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

 

Nejčastější otázky a odpovědi pro zájemce o CŽV