Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Nakladatelství Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vydané publikace

  Seria Education

 

 

Pojďme se učit geologii zábavně

Mgr. Věra Pokorná, Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D., Mgr. Jan Flašar

recenzenti: doc. RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D., Mgr. Simona Dvořáčková, Ph.D.

Příručka slouží jako metodická opora pro učitele přírodopisu na 2. stupni základní školy. Jejím cílem je podat geologická témata atraktivním a srozumitelným způsobem. Příručka není koncipována jako klasická učebnice, ve které se nejdříve probírají minerály, horniny, jejich fyzikální a chemické vlastnosti, endogenní a exogenní pochody apod. Zde se budeme snažit geologickou tématiku podat v souvislostech a neodděleně, čemuž odpovídá i struktura celé příručky. Postupovat budeme po jednotlivých geologických obdobích a geologické poznatky budou propojovány s poznatky z botaniky či zoologie, ale také s obsahem dalších vzdělávacích předmětů, například s chemií, zeměpisem, matematikou nebo českým jazykem. Výuka s využitím této příručky má charakter celoročního projektu, v němž se žáci postupně seznamují s jednotlivými geologickými obdobími. Záměrně přinášíme formou rozšiřujících odkazů více informací, vizuálních prostředků a námětů na doplňující materiály, které může učitel využít k motivaci žáků a k ukázání, že geologie není nezáživnou oblastí výuky přírodopisu.

 

ZDARMA


STÁHNOUT

 

Metodické materiály pro výuku finanční gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ

Mgr. Marcela Budná, doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

 

ZDARMA


STÁHNOUT

 

Mezipředmětová výuka finanční gramotnosti na druhém stupni základní školy

Mgr. Jana Doležalová, doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

 

ZDARMA


STÁHNOUT

 

Podpora osvojování anglického jazyka pomocí počítačových her

Bc. Matěj Rytych

 

ZDARMA


STÁHNOUT

 

Integrovaná výuka v přípravě učitelů základní školy

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., Michaela Němečková, Zuzana Beníšková, Tereza Hašková

 

ZDARMA


STÁHNOUT

Soubor vybraných přednášek z dějin tělesné výchovy a sportu v českých zemích a Československu

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.

recenzenti: prof. PhDr. Marek Waic, CSc., PaedDr. Ladislav Baráth, Ph.D.

Obrazová učebnice Soubor vybraných přednášek z dějin tělesné výchovy a sportu v českých zemích a Československu se pomocí rozsáhlého souboru dobových fotografií, obrázků, pohlednic, reprodukcí, ilustračních map a schémat snaží o vytvoření názorného obrazu českých a československých dějin tělesné výchovy a sportu od poloviny 19. století do roku 1938. Vybraný a seřazený obrazový materiál je vždy doplněn průvodním textem, který se snaží nejenom o jeho co nejpřesnější identifikaci, ale i stručnou interpretaci dotčených sekvencí dějin TVS. Celková koncepce knihy, pojaté především jako rozšiřující učebnice, se snaží kromě systémově pojaté názorné prezentace pokud možno všech významnějších fenoménů našich dějin TVS v dotčeném období, ctít i její didaktické určení pro oborové studenty TVS, kteří většinou mají před absolvováním přednášek z historie TVS o těchto aplikovaných dějinách jen mlhavé povědomí. Kromě toho však má i širší ambice směrem k odborné veřejnosti. Svým pojetím volně navazuje na dříve stejným autorem vydaný a přibližně stejně rozsáhlý Soubor vybraných přednášek ze světových dějin tělesné výchovy a sportu.

ZDARMA


STÁHNOUT