V souvislosti s aktuálními pokyny ze strany Bezpečnostní rady státu vyhlašuje rektor Jihočeské univerzity následující opatření:

Ruší se studijní aktivity vyžadující přítomnost studentů v prostorách JU.

Totéž platí pro kurzy CŽV včetně U3V a vzdělávacích aktivit BC a GC.

Zavírá se Akademická knihovna JU včetně přilehlých prostor.

Provoz kolejí zůstává beze změn. Studentům z ČR doporučujeme přesunout se na dobu zrušené výuky do místa bydliště.

Provoz menzy je zachován v omezeném rozsahu dle aktuální situace; uzavírají se výdejny na TF a ZSF.

Provoz dětské skupiny zůstává zachován.

Zaměstnancům – rodičům dětí, jejichž školní a předškolní zařízení byla uzavřena, se umožní po dobu tohoto uzavření, pokud to charakter pracovní činnosti umožňuje, práce z domova (home office).

Informace k problematice studia podávají studijní oddělení fakult, v případě dotazů se studijní oddělení obracejí na prorektora pro studijní záležitosti (posouvání termínů týkajících se studia bude řešeno v návaznosti na dobu trvání tohoto režimu).

Tato opatření platí do odvolání.

 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

V Českých Budějovicích, 10. 3. 2020