Informace najdete ve Směrnici vedoucího katedry biologie č. 1/2019 o státních závěrečných zkouškách v LS 2018/2019.