S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil významný člen katedry, prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. Jeho vzor a pozitivní vliv na stovky studentů nelze slovy vyjádřit, stejně jako jeho přínos katedře biologie, Pedagogické fakultě a celé Jihočeské univerzitě. Děkujeme za tichou vzpomínku…