This is a backup website of the Faculty of Education (https://old.pf.jcu.cz) that will no longer be updated.
 
From September 2022, you will find the new faculty website at the standard address https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Study information

Ph.D. studium

Doktorské studium

Státní doktorská zkouška Mgr. Kateřiny Čihákové
 

11. 08. 2022
Důležité

Sdělení studijního oddělení č. 9/ AR 2021/22

Letní provoz – úřední hodiny

01. 07. 2022

Symbol PF Events

Permanentní p(l)ast

4. 8. – 18. 9. 2022

výstava maleb Petry Vichrové
Prácheňské muzeum Písek

Bio Illusion

12. 8. – 15. 10. 2022

skupinová výstava 9 umělců
Galéria Miloša Alexandra Bazovského Trenčín

Seznamovák JU

15. 9. – 18. 9. 2022
22. 9. – 25. 9. 2022

akce pro nastupující prváky

Seznamovák summer camp

20. 9. – 22. 9. 2022

akce pro studenty vyšších ročníků JU

Disportare 2022

6. 10. – 7. 10. 2022

mezinárodní vědecká konference pořádaná k 70. výročí založení KTVS

15

departments

338 000

students successfully finished

4

buildings

153

university teachers